קונצרטים

ב 18 לאפריל 2016  לקראת יום ההולדתו של הפסנתרן והמעבד העולמי מנחם בריסטובסקי, התקיים בבית כנסת הגדול בתל אביב שהתמלא עד מעל 1300 מקומות,  קונצרט של גדולי החזנים בישראל – ישראל רנד. צודיק גרינוולד ,מאיר גפני, צבי וייס, אברמי רוט, חיים אליעזר הרשטיק, חיים אדלר, בועז דוידוף, דוד וינבך וצבי גרינהיים. שירי השבת של מרטין וידרקר התקבלו במחיאות כפיים סוערות והוא אף קיבל בהזדמנות זאת מתנת הוקרה מיוחדת על פועלו בתחום החזנות והשירה היהודית.