קונצרט שירי שבת

ב 18 לאפריל 2016  לקראת יום ההולדתו של הפסנתרן והמעבד העולמי מנחם בריסטובסקי, התקיים בבית כנסת הגדול בתל אביב שהתמלא עד מעל 1300 מקומות,  קונצרט של גדולי החזנים בישראל – ישראל רנד. צודיק גרינוולד ,מאיר גפני , צבי וייס ,אברמי רוט ,חיים אליעזר הרשטיק, חיים אדלר , בועז דוידוף , דוד וינבך וצבי גרינהיים. שירי השבת שלי התקבלו במחיאות כפיים סוערות וקיבלתי בהזדמנות זאת גם מתנת הוקרה.