לחן והפקה: מרטין מאיר וידרקר

עיבוד, ניהול מוסיקלי, תזמור וניצוח: מנחם בריסטובסקי

בהשתתפות: אברהם פריד, יצחק מאיר, אברימי רוט, אבי מילר

שירים
1. מעין עולם הבא - אברימי רוט
2. הא-ל הקדוש - אברימי רוט
3. לכה דודי - יצחק מאיר
4. שהשלום שלו - אברימי רוט
5. אשת חיל - יצחק מאיר
6. תנו שבח ושירה - אברימי רוט
7. וזכינו - אברהם פריד
8. גם כי אלך - יצחק מאיר
9. בואי בשלום - אבי מילר
10. הרחמן - אברימי רוט
מעין עולם הבא – אברימי רוט
הא-ל הקדוש – אברימי רוט
לכה דודי – יצחק מאיר
שהשלום שלו – אברימי רוט
אשת חיל – יצחק מאיר
תנו שבח ושירה – אברימי רוט
וזכינו – אברהם פריד
בואי בשלום – אבי מילר
הרחמן – אברימי רוט
מעין עולם הבא – אברימי רוט
הא-ל הקדוש – אברימי רוט
לכה דודי – יצחק מאיר
שהשלום שלו – אברימי רוט
אשת חיל – יצחק מאיר
תנו שבח ושירה – אברימי רוט
וזכינו – אברהם פריד
גם כי אלך – יצחק מאיר
בואי בשלום – אבי מילר
הרחמן – אברימי רוט